Bio výroba

Komplexnosť služieb, ktoré poskytuje náš závod, sa skladá z technologických procesov:

- čistenia a sušenia olejnín po zbere úrody
- uskladnenia úrody vo vybudovaných skladoch
- výroba rastlinných olejov formou studeného lisovania
- skladovanie vylisovaného oleja
- skladovanie výliskov

Výroba rastlinných olejov sa skladá:

  • z technológie Szimmetria,KEK na lisovanie olejnín z ekologického poľnohospodárstva a
  • z technológie Reinartz, ktorá je určená na lisovanie olejnín na technické využitie

 Čistenie oleja sa uskutočňuje pomocou plne automatizovanej vysokokvalitnej technológie Amafilter.

 “V dňoch 18.-21. augusta 2016 sa naša spoločnosť BÚŠLAK OIL, s.r.o. zúčastní 43....

viac >>

SR po prvý krát na Medzinárodnej potravinárskej výstave ISRAFOOD  V Tel Avive sa v dňoch...

viac >>

BÚŠLAK OIL zúčastní medzinárodnej potravinárskej výstavy

viac >>