O nás

V malebnom prostredí Klátovského ramena Malého Dunaja, nachádzajúceho sa v oblasti Podunajskej nížiny, ako najúrodnejšej oblasti Slovenska, sme vybudovali závod na výrobu rastlinných olejov.

 Novovytvorená lisovacia kapacita v centre najúrodnejšej oblasti Slovenska má význam z hľadiska možnosti domáceho spracovania olejnín.

 Výrobu rastlinných olejov uskutočňujeme formou studeného lisovania. Suroviny potrebné k výrobe skladujeme vo vlastných skladoch s jednorázovou kapacitou cca 11 tisíc ton olejnín.“V dňoch 18.-21. augusta 2016 sa naša spoločnosť BÚŠLAK OIL, s.r.o. zúčastní 43....

viac >>

SR po prvý krát na Medzinárodnej potravinárskej výstave ISRAFOOD  V Tel Avive sa v dňoch...

viac >>

BÚŠLAK OIL zúčastní medzinárodnej potravinárskej výstavy

viac >>