Kereskedelmi feltételek

A forgalmazó és egyúttal az internetes kereskedés üzemeltetője a buslakoil.com

BÚŠLAK OIL s.r.o

Dunajský Klátov č.186

930 21 Dunajský Klátov

IČO: 44 297 513

IČ DPH: SK2022654392

Vásárlói regisztráció

A www.buslakoil.com oldalon való regisztráció az internetes vásárlás feltétele. Ehhez az szükséges, hogy a vásárló a regisztrációkor pontosan kitöltse a regisztrációs űrlap csillaggal megjelölt mezőit.

Az áru megrendelése

Az internetes vásárlást  a konkrét megrendelés, valamint a kereskedelmi és szállítási feltételek  elfogadása után regisztrálják, amit a  megrendelő mailben : barath@buslakoil.com , vagy telefonon keresztül tehet meg.

A vásárló a forgalmazótól kapott visszaigazoló email megérkezése utáni két órán belül visszavonhatja a megrendelését, vagy változtathat rajta.  A módosítást a megrendelő vagy mailen: barath@buslakoil.com , vagy a +421 917 912 996 telefonszámon teheti meg, amihez azonban a megrendelőnek szüksége van a visszaigazoló mailben található rendelési számra.  Amennyiben a forgalmazó nem kapja kézhez a megrendelés visszavonásáról, vagy változtatásáról szóló értesítést, a megrendelőnek szóló visszaigazoló értesítés kézbesítését követő 2 órán belül, abban az esetben a megrendelést kötelező érvényűnek tekinti.  Ebben az esetben már nincs mód a megrendelés törlésére vagy változtatására és a megrendelő köteles a megrendelt csomagot átvenni és kifizetni.

A forgalmazó módosíthatja vagy törölheti a megrendelést, amennyiben az tartalmilag nem teljesíthető, a szállító oldaláról. A forgalmazó továbbá módosíthatja vagy törölheti a megrendelést amennyiben a megrendelő nem teljes, vagy valótlan adatokat adott meg az elektronikus megrendelő nyomtatvány kitöltésekor.  Ebben az esetben a forgalmazó a megrendelés felvételét és annak visszaigazolását követő 12 órán belül értesíti a megrendelőt a megrendelés törléséről, vagy módosításáról.

A megrendelő a megrendelés elküldésével egyúttal beleegyezését adja, hogy személyes adatait felhasználja a forgalmazó a Szlovák Köztársaság hatályos, ide vonatkozó jogszabályai értelmében.  A megrendelő ezt a beleegyezést bármikor visszavonhatja, a forgalmazónak küldött írásos értesítéssel.  A forgalmazó kötelezi magát, hogy a megrendelő írásos engedélye nélkül nem használja annak személyes adatait kereskedelmi célokra és nem adja azt ki egy harmadik félnek sem.

A megrendelés leadásával a megrendelő kinyilvánítja, hogy a  megrendelés tárgyát ő választotta ki és kész azt kifizetni. A megrendelő a megrendeléssel kinyilvánítja továbbá, hogy betöltötte 18. életévét, miközben a forgalmazó a megrendelt áru kézbesítésekor kérheti, hogy a megrendelő igazolja magát és életkorát. A megrendelt áru tulajdonjoga az áru kifizetése után száll át a forgalmazóról a megrendelőre.

Az áru kiszállítása

A forgalmazó kötelezi magát, hogy a megrendelt árut eljuttatja a kívánt mennyiségben, terjedelemben, minőségben és a megadott időn belül a megrendelőhöz, amelyről részletesen tájékoztatja a megrendelőt a visszaigazoló mailben.  A forgalmazó részéről teljesítve van a megadott időn belüli kézbesítés, amennyiben a megrendelésben megszabott határideig átadja a megrendelt árut a szállítónak. Minden megrendelt árunak megvan a meghatározott előkészítési időszaka az elküldésre, vagyis a megrendelés visszaigazolásától az áru, kézbesítő vállalatnak való átadásáig tartó időszak. Amennyiben a megrendelés, több, különböző előkészítési időszakkal rendelkező árut tartalmaz, úgy az árut a leghosszabb előkészítési időszakkal rendelkező áru elkészítése után juttatják el a megrendelőnek.

A forgalmazó köteles bebiztosítani a megrendelt áru elszállítását a megrendelt mennyiségben a megrendelőnek.  A szállítás költségeit magában foglalja a megrendelt áru költsége, amelyről a megrendelő részletes információt kap a megrendelő ív kitöltésével, és a megrendelés visszaigazolásáról szóló elektronikus levéllel(maillel). A vásárló a megrendeléssel egyúttal beleegyezik a szállítási költségek nagyságába is.  A megrendelő köteles a megrendelt árut felnyitni, és ellenőrizni annak tartalmát a kézbesítéskor a kézbesítést végző szolgáltató előtt. A megrendelt áru látható károsodása esetén a megrendelő köteles az áru átvételét elutasítani, és az esetről azonnal értesíteni az áru forgalmazóját.  A forgalmazó az eset megismerése után, a megrendelő kérésére új árut küld az eredeti megrendelés szerint a vásárlónak. 

A megrendelt áru vételi árának változtatásának jogát fenntartja a forgalmazó.

 

A felelőségvállalás kizárása

A forgalmazó nem vállal felelősséget az árut kézbesítő vállalat által okozott károsodott vagy hiányos áruért.  A forgalmazó nem felel azért, ha az árut nem kézbesítik, amennyiben annak oka, a megrendelő által közölt helytelen információk a kézbesítési címre, vagy  telefonszámra vonatkozólag vagy ha az árut nem vették át az előzőleg megegyezett kézbesítési ponton.

A forgalmazó nem felel az áru károsodásáért, amennyiben az nem a gyártó által megszabott vagy a forgalmazó által tanácsolt feltételek mellett volt tárolva.

Reklamáció

 A megrendelőnek joga van kifogással (reklamációval) élni, amennyiben a megrendelt áruküldemény tartalmi vagy minőségi szempontból, illetve a küldemény teljessége vagy annak ára nem felel meg a megrendelésben foglaltaknak. A forgalmazó fogadja a reklamációt munkanapokon 8.00-tól 16.00-ig elektronikus levél formájában a barath@buslakoil.com email címre, vagy postai levélben a forgalmazó székhelyére címezve, illetve telefonon a +421 917 912 996 telefonszámon.  Az áruküldemény minőségi, illetve tartalmi szempontjából  emelt kifogás felvételéhez, szükséges elküldeni a reklamáció tárgyát az eredeti csomagolásban, és mennyiségben a forgalmazó székhelyének címére. 

Amennyiben a reklamáció az áruküldemény minőségét vagy tartalmát érinti, úgy a reklamációs eljárás a kifogásolt küldemény, forgalmazó címére való visszaküldése után indul.  Amennyiben az áruküldemény minőségét érinti a reklamáció, miközben a megrendelőnek történt kézbesítésétől több mint 30 nap telt el, úgy a megrendelőnek a reklamáció elfogadásához bizonyítania kell, hogy a kifogásolt terméket a megfelelő tárolási körülmények között tartotta.  A forgalmazó köteles a reklamációt kivizsgálni a reklamációs eljárás megkezdését követő 30 napon belül és tájékoztatni a megrendelőt az eljárás és a vizsgálat eredményéről, elektronikus levélben (email), vagy telefonon keresztül.  Jogos reklamáció esetén a forgalmazó új árut küld a megrendelőnek, vagy visszatéríti annak teljes árát az eredeti megrendelésben foglalatak szerint.

Az áru visszaváltása

A megrendelő az árut visszaküldheti indoklás nélkül a forgalmazónak az áru kifizetését követő 7 naptári napon belül.  Ebben az esetben  a visszaküldött árut teljes és nem megrongált formában,  valamint  az eredeti csomagolásban és a megrendelésnek megfelelő mennyiségben kell visszaküldeni a forgalmazónak.  A megrendelő köteles előre tájékoztatni a forgalmazót emailben vagy telefonon (barath@buslakoil.com / +421 917 912 996 ), arról hogy szándékában áll visszaküldeni a megrendelt árut a forgalmazónak.  Nem lehetséges  csak az áru bizonyos részét, visszaküldeni.  Ebben az esetben a megrendelt áru visszaküldésének költségeit a megrendelő fizeti meg.  A forgalmazónak visszaküldött áruküldemény árát, a kézbesítést és az áru átvizsgálását követően, a forgalmazó visszafizeti a megrendelőnek, az előzetes megegyezés szerint  bankszámlára utalva, vagy postai utalvány formájában, az áru kézbesítését követő 3 munkanapon belül. A megrendelőnek visszatérített összeg nem tartalmazza, a forgalmazónak való visszaküldés postai költségeit.

Szavatossági iő

www.buslakoil.com internetes kereskedésében árult termékekre a hatályos jogszabályok szerinti garanciális időszak vonatkozik, amennyiben a vásárlás tárgyát képező áru csomagolásán nem szerepel más garanciális időszak.

Záró rendelkezés

Azokra a kereskedelmi kapcsolatokra, amelyeket az említett kereskedelmi feltételek nem tartalmaznak, a Szlovák Köztársaság területén érvényes hatályos jogszabályok vonatkoznak.  A megrendeléssel a megrendelő egyúttal igazolja, hogy megismerte a forgalmazó által támasztott kereskedelmi feltételeket és azokat elfogadja.  A forgalmazó fenntartja a kereskedelmi feltételek, illetve az áru tartalmának és árának megváltoztatásának jogát.

A kereskedelmi feltételek 2012.10.01 –i hatállyal érvényesek.

 Társaságunk, a BÚŠLAK OIL kft. részt vesz a DANUBIUS GASTRO 2015...

[tovább]

Nemzetközi vásár Malmöben

[tovább]

Nemzetközi nagyvásár!

[tovább]